Дървесните пелети са сравнително нов вид гориво и се очертават като един от най-използваните биопродукти в днешно време. Те се произвеждат от остатъците, които остават след обработка на дървен материал. Това става чрез специално изсушаване и пресоване под високо налягане, като крайният продукт са малки гранули с цилиндричен размер.
Лигнинът е основното свързващо вещество, което се намира в дървото. Той е естествен продукт и напълно достатъчен, поради което не е необходимо добавянето на друг вид добавка към пелетите. Така се получава едно екологично гориво с висока производителност.
Пелетите спадат към ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), тъй като се произвеждат от дървесна биомаса. При тяхното изгаряне се отделя СО2, колкото и при процеса на гниене при дървесина. Това повишава екологичната им стойност.
Дървесните пелети са с висока калоричност (5 kWh/kg). Те не замърсява околната среда. След изгарянето си оставят минимални пепели, които могат да бъдат ползвани за торене на градината.
Пелетите захранват автоматизирани горивни системи с водна и въдушна риза за отопление. Целият процес (запалване, горене и загасване е автоматизиран).
Дървесните пелети от иглолистен материал се отличават с по-висока топлинна мощност и отделят по-малко остатъчна пепел.